Panorama obce
Obec Horní Poříčí
znak

Menu

Navigace
Aktuality

 

Aktuality

 


Aktuality

dotace   Výzvy k žádostem na dotace

format pdf   cyklodoprava
format pdf   EKIS
format pdf   sociální bydlení
format pdf   sociální podnikání - investice
format pdf   sociální služby
format pdf   účelné využití prostor školských zařízení
format pdf   zvyšování bezpečnosti dopravy 


   Připomínáme, že do konce dubna byl splatný poplatek za odvoz a ukládání domovního odpadu, poplatek za psa na rok 2019 a vodné. Poplatky je možno platit v hotovosti na pokladně obecního úřadu a to v pondělí od 8 do 13 a ve středu od 11 do 14,30, nebo na účet obce č. 11423631/0100 s uvedením čísla popisného jako variabilního symbolu.
Duchovní odkaz   Konference "Duchovní odkaz kardinála Špidlíka"
format pdf   Bezplatné právní poradenství
format pdf   Informace JM kraje co dělat, když nastane"Blackout"
format pdf   Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek pro seniory nebo z.p.
format pdf   Upozornění pro majitele volně pobíhajících psů.
oobrázek stromu   Strom poznání - vědomostní portál pro česko-slovenskou mládež

Informace

Informace
puntik Úřední hodiny  
Obecního úřadu :
ve středu od 16 do 18 hodin
puntik  Pokladna OÚ   
otevřena:

v pondělí 8 - 13 hod
ve středu 11:00-14:30
a 15:30-17:00

 IP: 83.148.24.154


OKHP©2015