Panorama obce
  Dobré odpoledne, je 18. 2. 2018, 18:35.    oficiální stránky obce

Menu

Navigace
O Horním Poříčí

 

Na úvod

 

- poloha obce: obec Horní Poříčí se nachází na okrese Blansko, dnes už po právní stránce neexistujícím. Pověřeným úřadem, na nějž přešla část pravomocí bývalého okresu je Městský úřad města Letovic. Příslušná pošta se nachází ve Křetíně vzdáleném cca 4km. Dopravní spojení je zajištěno autobusovými linkami směrem do Poličky, Svitav, Brna, Boskovic a Letovic, kde je návaznost na vlakové spoje směr Brno a Česká Třebová. /mapa/ - rozloha obce: katastrální území obce sousedí s k.ú. Bohuňov, Veselka, Prostřední Poříčí a Študlov a má prakticky od dob zřízení stabilního katastru rozlohu 506 ha.
- přírodní poměry: obec se nachází v údolí říčky Křetínky, na jejímž pravém břehu je podloží tvořeno šedou prahorní rulou tvořenou zrnky křemene a živců se slídovými lupínky místy s magnetitovým prachem, na západním okraji katastru se shluky hadce. Svahy na levém břehu jsou tvořeny druhohorními křídovými vrstvami,těženými dříve v několika opukových lomech. Vzhledem k poměrně mělkému zářezu koryta Křetínky v obci a okolí dochází k občasným povodním. Povrch území je pokryt pastvinami, ornou půdou a také, převážně jehličnatým, lesem. Ze zvěře se v okolí obce vyskytuje převážně srnčí a daňčí vysoká, dále divoká prasata a poměrně málo drobné zvěře.
- vzhled obce: ke konci roku 2007 bylo v obci 135 čísel popisných ale ve skutečnosti je trvale obydlených domů 85, domů využívaných k rekreaci 26, 15 domů neobydlených a 9 čísel nepřidělených. /letecký pohled na obec/ Dominantu obce stále tvoří budova školy. Vzhled obce velmi získal v roce 2002 výstavbou nového silničního mostu přes Křetínku a úpravou silnice procházející obcí. Obec Horní Poříčí je součástí Mikroregionu Letovicko.

 

Informace

Informace
puntik  Úřední hodiny  
Obecního úřadu:

každý pátek
17.00 až 19.00
puntik  Pokladna OÚ   
otevřena:

každou středu
8:00 až 14:30,
15:30 až 17:00
a každý pátek
15.30 až 18.30

 IP: 83.148.24.154

banner-Moravský kras
linka 199
199-banner-188x106.GIF(100 kb) WIDTH=
OKHP©2015